AR-GE
WinDesk Ürün Ailesi, Ankara Hacettepe Teknokent bölgesinde Ar-Ge faaliyeti olarak geliştirilmektedir. Ürünlerin yenilikçi ve rekabetçi olabilmesi için ayrı bir Ar-Ge bölümü sürekli teknoloji takibi yapmakta ve Müşteri Projelerinden gelen gereksinimler ile birleştirerek ürün fonksiyonunu arttırmaktadır.

2012 itibari ile WinDesk'e 2 yeni ürün katılmıştır.
- WinDesk Porta
- WinDesk Concento

2011-2012 yıllarında itibari ile TUBİTAK-TEYDEP Hibe Desteği ile INTEGRA Bütünleşik BT Süreç Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.
2013 – 2. Yarısında pazara sunulması hedeflenen bu sistem mevcut durum analizinden, sistemin kurulmasını ve iyileştirme adımlarının
uygulanabilmesine kadar tüm aşamaları kapsamaktadır.

Integra yazılım platformunda;
ITIL v3, ISO 27001, COBIT ve CMMI standartlarını destekleyen BT Süreç Yönetim Modeline sahiptir.
Bu modeli destekleyen ve ölçme değerlendirme sistemini kendi içinde bulunduran bir yazılım aracına sahiptir.