ArGe

2017 yılında Signum TTE organizasyonunda ayrı bir birim olarak yapılandırılan ArGe Grup Müdürlüğü, 2022 yılı yol haritasına uygun 5 yıllık WinDesk Platform v4.0 teknoloji, ürün ve ArGe planının yürütülmesinden ve müşterilerimize yeniliklerin sunulmasından sorumlu olacaktır.

Windesk ARGE Windesk ARGE

2009 yılında WinDesk marka ve çatısı altında başlatılan 1. ve 2. dönem gelişim kapsamında elde edilen uzmanlıklar, entellektüel bilgi, yazılım kütüphanesi, süreç, sistem ve uygulama çıktıları, 2017 yılı itibariyle 3. dönemde WinDesk Platform v4.0 ismi altında bütünleştirilerek yeniden yapılandırılmıştır.

Windesk ARGE

2017 yılı son çeyreğinde tamamlanacak 5 yıllık WinDesk yol haritası çalışması ile önümüzdeki dönemlerin yenilik ve farklılıklarını müşterilerimize sunma garantisini sağlayacak. Ancak yeni gelişim planı içinde WinDesk Platform v4.0 ürünleri, uygulamaları ve çözümleri müşteri, iş ve operasyonel “hizmet süreçleri” odağında teknolojik ve yönetişim noktalarına uygun gelişimini sürdürecektir.

Windesk ARGE

3. dönem 5 yılık ArGe planlaması kapsamında, WinDesk Platform v4.0 çözümleri ve ürünleri kurumsal müşterilerimizin “Dijital Dönüşüm” stratejisine uyumlu olarak ele alınarak yol haritası desteklenecektir.

Stratejik yol haritasında yenilikçi sistemler ve süreçlerde WinDesk Platformu için Cloud/Saas alt yapısının gelişimi, BPM/OPM hizmet süreçlerinin Servis Seviyesine taşınması, WinDesk Platform vizyonunu destekleyen yapay zeka, canlı destek ve sosyal medya alt yapılarının gelişimi yanı sıra büyük veri, iş zekası analizi, nesnelerin interneti ve klinik mühendisliği alanlarında öncelikli faaliyetler yürütülecektir.

Windesk ARGE
Signum Arge