Windesk v4.0, İç Mimalar Odası Web Portal ve Oda Hizmet Yönetiminde…
WinDesk v4.0 ortamında hazırlanmakta olan İç Mimarlar Odası merkez ve şubelerine yönelik Web portal ve Oda Hizmet Yönetim Uygulama projesi Aralık ayında devreye alınacaktır.