Hakkımızda

SIGNUMTTE bilişim sektöründe bağımsız ve %100 yerli sermayeye sahip, sadece yazılım alanında ve kendi ürünü olan WinDesk Platformunda kurumsal müşterilerine yenilikçi ürün, uygulama ve çözümler sunan yerel bir yazılım üreticisidir. Şirketin ana amacı ise WinDesk Platform v4.0 uygulama alanlarında yerel yazılım üreticilerine karşı liderlik üstünlüğü elde etmek ve yurt dışı yazılım üreticilerine karşı ise iş uzmanlıkları ve iş ortakları ile birlikte rekabetçi ve sürdürülebilir gelişim içinde olmaktır. 2009 yılından bu yana müşterilerine WinDesk Platform ortamında iş ve operasyonel hizmet süreçleri için fark ve değer yaratan kurumsal çözümler sunmaktadır. Türkiye sağlık sektöründe yeni bir dönüşüm başlatan Şehir Hastaneleri projelerinde tercih edilen yerel yazılım üreticisi olarak, sağlıkta dijitalleşme sürecine “hizmet yönetimi” ve “tesis yönetimi “ alanlarında katkı sağlamaktadır. WinDesk kurumsal müşterilerde 150 bin üzerinde yetkili, sınırlı ve son kullanıcı lisansı kullanılmaktadır. Signum TTE, Genel Müdürlük ve ArGe merkezi Ankara’da olmak üzere, İstanbul bölge ofisi ve Manisa Vestel destek birimi ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Can Kaynar

Genel Müdür Mesajı

Yerel bir yazılım üreticisi olarak öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz WinDesk Platform v4.0 ve WinDesk Uygulamalarını operasyonel hizmet yönetim alanında önemli bir seviyeye taşıdık. Uygulama alanlarımızda müşterilerimizin dijitalleşme stratejilerine tam destek vermek için çözümlerimizi Ar-Ge bakışı altında daha da etkin hale getirmeyi ve sürdürülebilirliği hedeflemekteyiz. 2016-2017 döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından 25 yıllık Kamu Özel Ortaklığı (PPP) modelinde yaptırılarak açılan Şehir Hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı Binasında kurduğumuz Hizmet ve Tesis Yönetimi uygulamalarımız ile yerel bir yazılım üreticisi olarak önemli görevler üstlendik. Bu süreçte müşterilerimiz ile başarı hikayelerini birlikte yazarak diğer şehir, üniversite ve özel hastanelerde de çalışmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sektörel iş uzmanlıklarımızın her geçen yıl derinleşmesi ile birlikte WinDesk Uygulamalarını büyük ölçekli kurumsal müşterilerimize değer yaratarak kurumsal alt yapılarında kullandırırken, diğer bir hedefimiz ise bulut ortamı üzerinden hazır WinDesk uygulamalarını kiralama modeli ile yaygınlaştırmaktır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yerel yazılım üreticisi olarak iş ve teknoloji alanındaki eko sistemimizin işlevselliğini arttırmak, WinDesk Platform v4.0 çözümlerinin iş ortaklarımız tarafından yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kullanılmasını desteklemektir. 2017 yılı içinde 12. yılımızı tamamlayacağız. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte sürekli gelişim ve değer yaratan özelliklerimizle büyüme arzumuzu yinelemek istiyorum.

Saygılarımızla,
Can Kaynar

Signum Hakkında

Kilometre Taşlarımız

SIGNUM Teknoloji, Ankara Merkez olmak üzere, İstanbul bölge ofisi ve Manisa destek lokasyon çalışanları ile müşterilerine hizmet sağlamaktadır.

Signum Teknoloji

SignumTTE, BT Danışmanlık hizmetleri sunmak üzere faaliyete geçti.

2005

İlk Ofisine Taşındı

BT Danışmanlık hizmetlerine ek olarak BEA Orta Katman ürünleri, Spectra BT Servis Masası, Business Objects İş Zekâsı yazılım ürünleri için iş ortağı olarak satış ve teknik danışmanlık hizmetleri vermeye başladı.

2006

İlk Anahtar Teslim Projeler

BT Danışmanlık hizmetlerine ek olarak ITIL, BPM, Portal, İş Zekâsı için anahtar teslim proje satışına başladı.

2007

ORACLE ile İşortaklığı

Oracle ile BPM, İş Zekâsı, Veri Ambarı, Portal, İçerik Yönetim ürünlerinde iş ortağı satış ve teknik danışmanlık hizmetleri vermeye başladı.

2008

WINDESK DOĞDU

ITIL uyumlu WinDesk BT Servis Yönetim ürününe yatırım yapıldı.

2009

BT Servis Yönetim ArGe Onayı Aldı

WinDesk ortamında BT Servis Yönetim uygulaması dışında çağrı merkezi, iş uygulamaları alanlarında ürün çeşitlendirmesi ile yeni müşteri projeleri gerçekleştirildi. WinDesk Bütünleşik BT Servis Yönetim Sistemi ARGE Proje teklifimiz TUBITAK 1507 kapsamında tam destek almaya hak kazandı. WinDesk ürün stratejisini geliştirmek ve çeşitlendirmek için kamu dışında özel sektörde pazarlama faaliyetlerine başlandı.

2010

WINDESK ArGe Ofisi Kuruldu
ISO 9001 Kalite Belgesi Alındı

WinDesk ortamında BT Servis Yönetim uygulaması dışında çağrı merkezi, iş uygulamaları alanlarında ürün çeşitlendirmesi ile yeni müşteri projeleri gerçekleştirildi. WinDesk Bütünleşik BT Servis Yönetim Sistemi ARGE Proje teklifimiz TUBITAK 1507 kapsamında tam destek almaya hak kazandı. WinDesk ürün stratejisini geliştirmek ve çeşitlendirmek için kamu dışında özel sektörde pazarlama faaliyetlerine başlandı.

ISO 9001 Kalite Belgesi 2011

WINDESK Ürün Yelpazesini Genişletti

TUBİTAK ArGE desteği ile geliştirilen Bütünleşik BT Süreç Yönetimi tamamlandı ve WinDesk Integra BT Servis Yönetimi adı ile satışa sunuldu. Teknokent bölgesinde WinDesk ürün ailesine Porta – Müşteri İletişim Merkezi ve WinDesk Concento – İş Süreçleri Yönetimi olarak iki yeni ürün eklendi

2012

İstanbul Ofisi Açıldı

2013

PPP Şehir Hastane Projeleri için Yatırım Kararı

WinDesk Platform v4.0 üzerinde PPP Şehir Hastaneleri projeleri için yatırım kararı alındı.

2015

Sağlık Sektörü Odaklı Ürünler Geliştirildi

WinDesk Platform v4.0 üzerinde Sağlık sektörü odaklı ürün çeşitlendirmesi başlatıldı.

2016

PPP Projelerinde Tek Yerli Yazılım Firması Oldu

PPP Şehir Hastaneleri alanında WinDesk Platform Hizmet ve Tesis Yönetim Sistemi çözümü, tek yerli yazılım uygulaması olarak kullanılmaktadır. Personel Servis Yönetim Sistemi gelişim stratejinde yerini aldı. WinDesk Müşteri Destek Merkezi Birimi kuruldu.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi Aldı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi alındı. SPICE sertifikasyonu için başvuru yapıldı.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi 2017

SIGNUM Ailesinden Kesitler

Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile
Signum Aile