Hizmetler

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Signum ve iş ortaklarının konularında yetkin insan kaynakları WinDesk Platform v4.0 çözümleri ve ilişkili konular için WinDesk uygulama danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Dinamik ve sürekli gelişim – değişim yaşanan iş ortamlarında müşterilerimizin WinDesk uygulama etkinliğinin arttırılmasında ilgili hizmetler en uygun şekilde planlanır.

Hizmet ve Tesis Yönetimi

 • Tasarım prensipleri
 • Üst seviye sistem mimari tasarımı
 • Operasyonel seviyede detay tasarım
 • Bütünleşik operasyonel süreç modeli
 • Tesiste varlık merkezli hizmet süreç modeli

Personel Servis Yönetimi

 • Hizmet yönetim modeli
 • Hizmet süreç tasarımı
 • Operasyonel işletim modeli

Müşteri Hizmetleri Yönetimi

 • Hizmet yönetim modeli
 • Hizmet süreç tasarımı
 • Operasyonel işletim modeli

BT Servis Yönetimi

 • ITIL süreç danışmanlığı
 • Hizmet yönetim modeli
 • Hizmet süreç tasarımı
 • Operasyonel işletim modeli
Proje Hizmetleri

Proje Hizmetleri

Proje çıktılarının beklenen nitelikte, kalitede ve proje süresi içinde elde edilmesine yönelik, WinDesk Proje Yönetimi ve “WinDesk Uygulama Yöntemi çerçevesinde hizmet verilir.

WinDesk Platformunda Hazır Uygulamaların müşteri gereksinimlerine uygun uyarlanması.

WinDesk Platformu üzerinde müşteri gereksinimlerine Özel Yeni Uygulama geliştirilmesi.

Bakım ve Destek Hizmetleri

Profesyonel Hizmetler

WinDesk Platform uygulamaları ve kullanıcı lisansları için garanti ve garanti sonrası yıllık bakım ve destek hizmet paketi sunulur. Satın alma modelinde WinDesk uygulama ve kullanıcı lisanslarının süresiz kullanım hakkı ancak bakım ve destek hizmet paketinin yıllık satın alınması koşuluyla sağlanır. Yıllık Bakım ve Destek hizmet paketleri Standart ve Tam Zamanlı Bakım Planı olmak üzere WinDesk’in müşterilerde kullanım özelliğine göre önerilir.

Standart Bakım Planı

5x8 hizmet süresi için planlanır. Müşterinin sorun ve talepleri mesai saatleri içinde karşılanır. Uzaktan erişim ile destek verilir. Standart bakım planı içinde yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak verilir. Müşteri için yapılan geliştirme ve uyarlamalar kapsama dâhildir.

Tam Zamanlı Bakım Planı

7x24 hizmet süresi için planlanır. Müşterinin sorun ve talepleri haftanın tüm gün ve saatlerinde karşılanır. Uzaktan erişim ile destek verilir. Bu anlaşma paketinde opsiyonel olarak atanmış teknik eleman, yerinde destek veya yerinde atanmış destek elemanı opsiyonları da mevcuttur. Standart bakım planı içinde yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak verilir. Müşteri için yapılan geliştirme ve uyarlamalar kapsama dâhildir.

Her iki bakım planında da yüksek öncelikli, normal öncelikli ve düşük öncelikli konular müşteri ile birlikte belirlenir.
WinDesk uygulamalarının çalıştığı işletim sistemi ve veri tabanı için bakım ve destek hizmeti anlaşmalara opsiyonel olarak alınabilir.
Donanım, sistem ve network alt yapısı gibi bileşenler bakım ve destek hizmet kapsamı dışındadır.

WinDesk uygulamalarını Signum Bulut ortamından kiralama yöntemi ile kullanan müşterilerimiz standart olarak kullandıkları ay içinde Standart Bakım planına sahiptir. Müşterilerimizin talep etmeleri halinde plan Tam Zamanlı Bakım planına çevrilebilir. Bulut ortam kullanımında Signum, bulut ortam sağlayıcısı ile sürekliliği sağlayacak tüm anlaşmaları yapmış olup mücbir sebepler dışında tüm altyapı sorumluluğunu almaktadır.