İnsan Kaynakları

Varlığını entelektüel gelişim üzerine tasarlayan Signum TTE için İnsan Kaynakları politikası şirket değerleri ve kültürü ile birlikte değerlendirilmektedir. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesi çalışanların verimliliği ve mutluluğuna bağlı olduğunun bilinciyle hareket edilir. İnsan Kaynakları politikası çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, şirkete bağlılıklarını güçlendirilerek verimli ve yaratıcı işler ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde aile ikliminde takım olarak çalışmayı ve kariyer gelişimini objektif olarak değerlendirmeyi hedeflemekteyiz.

SIGNUMTTE

Anlamak Yetmez, Birlikte Değiştirelim…

AÇIK POZİSYONLARA göz atın!

Signum Creative

Seçme ve Yerleştirme Süreci

Açık pozisyonlar için ilanlarda şirket çalışanlarımızın aday tavsiyelerine öncelik verilmekte ve farklı duyuru kanalları yanı sıra kurumsal web sitemiz üzerinden ilanlar yayınlanmaktadır. Ayrıca Signum TTE’de stajını başarılı tamamlayan öğrenciler de seçme ve yerleştirme sürecinde öncelikli olarak değerlendirilir.

Açık pozisyonlar için yapılan başvurular da nitelik, yetkinlik ve tercih edilen özelliklere uygun adaylar ilgili bölüm yöneticileri tarafından ön değerlendirmeye veya sınava alınır. Uygun adaylar için kısa listeler hazırlanır. Kısa listede seçilen adaylar ile mülakatlar ilgili bölüm yönetimi ve gerekli durumlarda diğer üst düzey yöneticiler tarafından görüşmeler yapılır. Başvuruları kabul edilen adaylar süreç hakkında bilgilendirilir ve her aşamasında adaya geri dönüş yapılır.

Pozisyona uygun bulunan adaylara yazılı iş teklifi yapılır. Adayın iş teklifini kabul etmesi halinde pozisyonun görev ve sorumluluklarını da içeren sözleşmenin imzalanması ile birlikte aday işe başlar.

Kariyer Gelişimi

Signum TTE’de göreve başlayan personele şirket organizasyonu, görev tanımı, Signum’da çalışma kültürünü içeren oryantasyon eğitimi verilerek gerekli eğitim ve belirlenen atölye/proje çalışmaları içine dahil edilir. Bölüm yönetimleri çalışanlarımızın gelişimi için gerek duyulan destek planlamalarını yaparken 2. Ay, 6. Ay ve sonrasında periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri ile çalışanlarımızın daha başarılı olması, verimlilik artışı için süreç rehberliği yaparken organizasyonda kariyer gelişim yol haritalarını şekillendirir. Birimler veya pozisyonlar arasında geçiş koşulları belli olan Signum TTE kariyer yol haritasında gelişimi çalışanın hem kendi hedeflerine uygun hem de şirket gereksinimlerine uygun olarak değerlendirilir.

Ücret Politikası

Signum TTE’de ücret politikası her yıl değerlendirmek ve gerekirse düzenlenmek koşulu ile kademe, deneyim ve kadro kriterlerine uygun olarak belirlenmiş olup tüm çalışanlar için aynı şekilde uygulanır. Uygun bulunan adaylara yapılan İş teklifinde ücret politikası net bir şekilde belirtilir.Tüm ücretler net üzerinden ödenmekte olup ücret zammı yıllık enflasyon oranı ve ayrıca çalışanın performansına bağlı olarak belirlenir. Prim ödemeleri proje/iş planlarına uygun olarak ve beklenen kalitede işlerin tamamlanmasını takiben söz konusu proje için anons edilmiş prim politikası çerçevesinde gerçekleştirilir.

  • Windesk İnsan Kaynakları Bilgisayar Tüm personele işine uygun dizüstü bilgisayar ve gerekli çevre birimleri sağlanır.
  • Windesk İnsan Kaynakları Telefon Hattı Deneme süresinin sonunda şirket kurumsal anlaşmasına uygun olarak pozisyon için belirlenmiş özelliklerde kurumsal GSM hattı sağlanır.
  • Windesk İnsan Kaynakları Yemek Yemek bedeli çalışılan gün üzerinden anlaşmalı yemek kartına yüklenerek ödenir.
  • Windesk İnsan Kaynakları Ofis Ulaşımı Ulaşım bedeli personelin tercihine göre aşağıdaki yöntemlerden birine uygun olarak sağlanır. Ofis bölgesinde servis hizmeti olması halinde servis kullanımı, Personelin kendi aracı ile gelmesi, Şirket aracı ile gelmesi.
  • Windesk İnsan Kaynakları Sağlık Sigortası Signum’da 18 ay kesintisiz çalışmış personel için anlaşmalı sağlık sigorta kuruluşundan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılır.
Signum İnsan Kaynakları
Eğitim
  • Personelin işinde başarılı olmasına ve etkinlik artışına yönelik kişisel gelişim eğitimleri
  • Personelin görev tanımına uygun teknik eğitimler
  • Kurumsal gelişim için Signum TTE’ye özel düzenlenen metodoloji eğitimleri
  • Sertifikasyon gereği alınması zorunlu eğitimler
Sosyal Aktiviteler

Yoğun iş hayatının içinde İK yönetiminin planladığı aktiviteler dışında personelimizden gelen tüm önerilere firmamız açık olup olumlu yönde değerlendirmektedir.