Windesk Meslek Odaları Yönetim Sistemi

Meslek Odaları Yönetim Sistemi

WinDesk Meslek Odaları Yönetim Sistemi meslek odalarının hem üyelerine verdiği hizmetleri hem de iç süreçlerini yönetmesini sağlayan sektöre özel entegre bir çözüm platformudur.

Oda Yönetimi

Meslek odalarının merkez, şube ve temsilciliklerinin tanımlanması, yönetim kurulları, oda personeli, evrak yönetimi, envanter yönetimi ve ön muhasebe uygulamalarını içerir.

Üye Yönetimi

Üye başvuru, kayıt, ödeme ve tüm bilgi/belge talep süreçlerini içerir. Üye tiplerine göre farklı süreçlerin tanımlanabildiği uygulama Oda Personeli için yönetim fonksiyonlarını sunarken üyeler için online başvuru, bilgi güncelleme ve kredi kartı ile ödeme yapabilmelerini sağlar.

Web Yönetimi

Odaların merkezleri ana WEB sitesi ve her bir şube için alt WEB sitelerinin yönetimini içerir. Yapılan site tasarımına uygun olarak görsel ve haberler Oda Personeli tarafından yönetilebilir. Oda yönetiminin altında bulunan yönetim kurulu, oda kararları, eğitim gibi çalışmalar WEB sitesinde otomatik olarak yayınlanır. Üye yönetimi ile entegre çalışan WEB sitesi tüm paydaşlar için ortak tek bir iletişim noktası sağlar.

Windesk Meslek Odaları Yönetim Sistemi ile odanıza ait bilgi ve belgeleri tek bir platform üzerinde toplayarak operasyonel verimlilik sağlar. Üyelerinizi ve personellerinizi sisteme dahil ederek verilerinizin doğru ve tutarlı olmasını sağlar. Web arayüzü sayesinde hem bilgisayarınızdan hem de tablet ve telefonlarınızdan erişim imkanı sunar.

Tüm bilgi ve belgelerinizi elektronik ortama taşıyarak entegre bir çözüm sunar.

Bilgiye kolay, hızlı ve her yerden erişin...

 • Üye takip ve tahsilat süreçlerini iyileştirmek için online çözümler sunar.
 • Web Sitesi verilerinin Oda Yönetim Sistemi bilgileri ile otomatik olarak güncellenmesini sağlayarak personelin iş yükünü azaltır.
 • Merkez, Oda, Temsilcilik hiyerarşisine uygun olarak oda ve üye bilgilerinin yetkiye göre sistemde sınıflandırılmasını sağlayarak veri tekrarını engeller.
 • Web Sitesi haber ve duyuruların oda personeli tarafından yönetilmesini sağlayarak BT bağımlılığını azaltır.
 • Üye Yönetim Sistemi ile birlikte üyelerin self servis kanalı kullanmasını sağlar, oda personelinin iş yükünü azaltırken üyelere profesyonel hizmet sunumu sağlar.
 • Ön muhasebe uygulaması ile oda personelinin gelir ve giderlerini takip etmesine olanak sağlar.
 • Sınırlı sayıda personelle çalışan odalar için tüm hizmetlerin entegre bir platformda yönetimini sağlayarak verimlilik artışı sağlar.
 • Tüm bilgi ve belgelerin elektronik ortama alınması ve süreçlerin otomatize edilmesi ile Oda Yönetimlerini dijitalleştirir.
 • Oda Yönetimlerinin ve personelinin dönemsel değişimlerinde bilgi kaybını önler, kurumsal hafızanın oluşmasını sağlar.
 • Bulut ortam üzerinden anahtar teslim hizmet olarak kullanılır, oda yönetimlerinin süreklilik ve destek gereksinimlerini minimum seviyeye indirir.
 • Merkez, Şube ve Temsilciliklerin ortak platform kullanımları sayesinde iletişimde verimlilik sağlar.
 • Personel: Personellerin özlük bilgileri kayıt altında tutulur. Personellerin izinleri, mesaileri ve özel/ceza bilgileri uygulama üzerinden takip edilir.
 • Envanter: Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerde bulunan tüm envanterler kayıt altında tutulur. Envanterler personellere zimmetlenebilir veya terkin edilebilir.
 • Ön Muhasebe: Gelir ve gider girişi yapılır. Banka ve Kasa takibi sayesinde güncel bakiye bilgisi takip edilebilir.
 • Evrak: Gelen ve Giden evraklar kayıt altında tutulur.
 • Kurul: Oda ve şubelere ait kurul üyelerinin dönemsel olarak kayıt altında tutulmasını sağlamaktadır.
 • Üye: Üye kayıt işlemleri, aidat takibi, kart basımı, üye tescil ve belgelendirme işlemleri yapılmaktadır.