Windesk Tesis Yönetimi

Hizmet ve Tesis Yönetimi

Varlık, alan, insan, süreç ve teknolojiyi birleştirerek tesisin işlevselliğini etkin yönetmek için birden fazla disiplini operasyonel seviyede orkestra eden çözüm platformudur. WinDesk Tesis Yönetim ile tesis ve entegre kampüslerde yönetim hedeflerini, operasyonel seviyede performans tabanlı izlenebilir, ölçümlenebilir, iyileştirebilir ve yönetilebilir hizmet yönetim süreçlerine taşıyoruz...

Hizmet ve Tesis Yönetimi

WinDesk Tesis Yönetimi birbiri ile entegre çalışabilen bağımsız uygulamalardan oluşan bir platformdur. Bir tesisin yönetimi için gerekli olan Alan, Varlık ve Personel uygulamaları ile tüm kaynaklarınızı tanımlamanıza yardımcı olurken Bakım Yönetimi ve Hizmet Yönetimi uygulamaları ile operasyonel süreçlerinizi bütünleşik olarak yönetmenizi sağlar. WinDesk Tesis Yönetimi sektörel bazda oluşturulmuş hazır kütüphanelerinin yanı sıra size özel tanımların ve iş akışlarının hızlıca oluşturulmasını sağlayacak esnek bir yapıya sahiptir.

Saha ekiplerinize sağlayacağınız mobil uygulamalar ile iş emirlerinin sahada yönetilmesini ve anlık olarak takibini sağlayabilirsiniz.

Birlikte Yönetelim...

 • %100 Web tabanlı, bulut ortamda kullanım veya müşteri sunucularına kurulum
 • Sektöre özel veri kütüphaneleri
 • Mobil kullanım
 • Cobie desteği
 • Bina Yönetim Sistemleri ile Tesis Yönetimi entegrasyonu ile kolay takip olanağı sağlar.
 • Alan kullanım ve doluluk bilgileri anlık takip edilebilir, her türü bilgi ve belgeye kolayca erişim sağlanır.
 • Garanti, koşul ve beklenen hizmet bitiş tarihlerini yöneterek varlık yaşam döngüsü planlamanızı kolayca geliştirebilirsiniz.
 • Satın alma maliyetlerini, varlık amortismanını ve yaşam döngüsü maliyetlerini takip ederek varlık portföyünüzün gerçek finansal etkilerini takip edebilirsiniz.
 • Sektör bazlı hazır varlık tanım kütüphaneleri tanımlayabilirsiniz.
 • RFID sistemleri ile entegre olarak varlıkların yerlerini takip edebilir, stok sayımlarını kolayca yapabilirsiniz.
 • Tüm personele ait özlük bilgilerinin firma bazlı takip edebilirsiniz. Görev-Yetkinlik yapısı oluşturarak personelinize iş ataması yapabilirsiniz. Personelinizin atandığı işlerde kaynak olarak maliyet takibini yapabilirsiniz.
 • Periyodik ve Önleyici bakımlarınızı kolayca tanımlayabilirsiniz.  Bakımlarda kullanılacak ekipman ve malzemelerinizi tanımlayarak etkin stok planlaması yapabilir, bakım sırasında değiştirilen yedek parçaları takip edebilirsiniz.
 • Hizmet operasyonlarınıza ait tüm süreçleri tanımlayarak operasyonunuzu gerçek zamanlı yönetebilirsiniz.
 • Tüm hizmetler için tek temas noktası yaratarak hizmet sunum performansınızı en üst seviyeye çıkartabilirsiniz.
 • Periyodik işlerinizi tanımlayarak operasyonunuzu otomatize edebilirsiniz.
 • Hizmetlere ait ölçüm noktalarını tanımlayabilir, ölçüm sonuçlarına göre gerekli iyileştirme adımlarınızı belirleyebilirsiniz.
 • İç ve Dış Denetim için gerekli süreçleri tanımlayabilir, denetim bulgularına göre aksiyon planı oluşturabilir ve sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Alan Yönetimi

Tesislerde inşaat döneminde planlanan fiziksel alanlar, işletime geçtikten sonra farklı amaçlara göre yeniden düzenlenmektedir. Alanların elektrik-mekanik altyapıları zaman içinde yenilenmekte veya değişime uğramaktadır.  İnşaat planları kağıt üzerinde kalmakta ve işletme dönemindeki düzenlemeler ile ilişkisi kaybolmaktadır.  WinDesk Alan Yönetimi, inşaat planlarından itibaren işletim dönemindeki her türlü değişikliği takip etmenize olanak sağlar.  Alanların işletime özel sınıflandırılması, kullanım amacı, kullanıcıları, idari ve teknik konularının takibi yapılabildiği gibi WinDesk Tesis Yönetimi Platformunun diğer uygulamaları ile entegre çalışarak bir alana ait her türlü varlık, bakım ve geçmiş bilgisine tek bir ortamda erişilebilmesini sağlamaktadır.

Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi, tüm firmalar için satın alma/kiralama aşamasından başlayarak kullanım dışı kalana kadar tüm aşamalarını etkin biçimde izlenebilirliğini sağlar.  Varlık ve teknik özellikleri tanımlanabilir. Varlıklara ait satın alma ve bakım sözleşmeleri takip edilebilir.  Sınırsız sayıda ve tipte depo tanımı yapılabilir, giriş-çıkışlar barkod veya manual olarak yapılabilir. RFID sistemleri ile entegre olarak varlık lokasyonu takip edilebilir.  Tek bir sistem üzerinde farklı varlık grupları takip edilebilir.  Varlıkların geçmişi, işletme maliyetleri, durma süreleri takip edilebilir.

Personel Yönetimi

Tesislerde işletmeci, taşeron veya tesisi kullanan firmalara bağlı çalışan personellerin iş atama, personel kartı, giriş-çıkış işlemleri ve yetkiler gibi birçok konu için takibi gerektiren emek yoğun bir konudur. WinDesk Personel Yönetimi uygulaması, tüm personeli varlık gibi temel kaynak kabul ederek tesiste farklı rollerde uçtan uca takip etme olanağı sunmaktadır.  Hizmet, görev ve personel ilişkilendirmesi yapılabilir.  Görev için gerekli olan kriterlere bağlı olarak işe alma süreçleri yönetilebilir.  Çalışan için eğitim yönetimi, memnuniyet anketleri yapılabilir. PDKS sistemleri ile entegre edilerek personel takibi yapılabilir.

Bakım Yönetimi

Ekipman veya varlıkların donanım performansı ve çalışma ömrü WinDesk'in bakım kontrol sistemi ile gelişir. Bakım yönetimi, organizasyonlara, düzeltici ve önleyici bakım programlarını son derece etkili bir şekilde oluşturmak, yönetmek ve ölçmek için yardımcı olur. WinDesk bakım yönetiminin ana fikri, kurum içindeki varlıkların ömrünü en yükseğe çıkarmaktır. Periyodik ve koruyu bakımlar tanımlanabilir. Bakım döneminde iş emirleri sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bakım için gerekli prosedür, kullanılacak malzeme listesi ve kontrol listeleri tanımlanabilir. Ek olarak İSG gereklilikleri ile ilişkilendirilebilir.  Bakımı yapılacak varlıklara ait tüm dokümanlara ulaşılabilir.  Bakım maliyetleri takip edilebilir.

Hizmet Yönetimi

WinDesk, tesis için verilen tüm hizmetlerin Alan Yönetimi, Varlık Yönetimi ve Bakım Yönetimi ile bütünleşik yönetilmesini sağlayan tek bir iletişim ortamı sağlar.  Hizmeti sunan ve hizmeti tüketen tüm paydaşlar tek bir platformda buluşturan Hizmet Yönetimi ile hizmetleri yönetmek ve performansını ölçmek mümkündür.  Verilecek tüm hizmetler için hizmet kataloğu oluşturulabilir. Hizmet Seviyeleri tanımlanarak sözleşme bazında hizmet takibi sağlanır. Hizmetlere ait periyodik işler planlanabilir. Hizmet veren tedarikçinin performansı takip edilebilir. Hizmete ait denetimler tanımlanıp denetim bulgu yönetimi gerçekleştirilebilir.

Raporlama

Hazır raporların yanı sıra rapor uygulaması ile birçok yeni rapor kullanıcı tarafından yapılabilir.